CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM - Chuyên: Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Sản xuất và kinh doanh thuốc gia dụng ...
Tra Cứu  Chủ Nhật, 23-10-2016

Nội dung:  Cây Trồng:  Nhóm hại:  

ĐỐI TƯỢNG GÂY HẠI
TRIỆU CHỨNG
THUỐC PHÒNG TRỪ
CÁCH DÙNG
CÂY TRỒNG
Thối quả
Quả khô rắn lại, vỏ có màu đỏ hoặc đen, múi bông không nở được.
Vicarben 50HP, New kasuran 16.6 BTN, Viben - C 50BTN, Viram Plus 500SC, Vicarben S 75BTN, Vizincop 50BTN.
Phun ướt đều tán lá, thân cành.
bông vải
Bệnh giác ban
Vết bệnh có màu giọt dầu, hơi ướt, lan rộng gây chết khô một phần lá.
New kasuran 16.6BTN, Viben - C 50BTN, Vizincop 50BTN, Batocide 12WP.
Phun ướt đều lá.
bông vải
Bệnh lở cổ rễ
Cổ rễ phần tiếp giáp mặt đất có vết đen thắt lại, cây vàng và chết.
Vivadamy 3DD, 5DD & 5BHN, Vimix 13.1DD, Vicuron 25BTN, 250SC, Vicarben 50HP, Vi-ĐK (Trichoderma sp).
Phun sớm , phun đều toàn cây. Bón vào gốc (xem nhãn thuốc).
bông vải
Bệnh thán thư
Lá và cành có các vết thâm đen.
Viram Plus 500SC, New kasuran 16.6BTN, Vimancoz 80BTN, Viroxyl 58BTN, Viben - C 50BTN, Vicarben 50HP, Vizines 80BTN, Vizincop 50BTN, Vithi - M 70BTN.
Phun ướt đều tán lá, thân cành.
bông vải
Thối quả
Quả khô rắn lại, vỏ có màu đỏ hoặc đen, múi bông không nở được.
Vicarben 50HP, New kasuran 16.6 BTN, Viben - C 50BTN, Viram Plus 500SC, Vicarben S 75BTN, Vizincop 50BTN.
Phun ướt đều tán lá, thân cành.
bông vải
Bệnh giác ban
Vết bệnh có màu giọt dầu, hơi ướt, lan rộng gây chết khô một phần lá.
New kasuran 16.6BTN, Viben - C 50BTN, Vizincop 50BTN, Batocide 12WP.
Phun ướt đều lá.
bông vải
Sâu loang
Ăn lá, đục vào nụ, hoa, quả làm rụng nụ, hoa.
Vicidi - M 50ND,Vinetox 18DD, Vinextox 95BHN, Vidifen 40EC, Visher 25ND, Bifentox 30ND, Vibasu 40 & 50ND, Virofos 20EC, Viaphate 75BHN, Vironone 2EC Vibaba 50ND, Vibamec 1.8EC, 3.6EC, Viphensa 50ND, Vifel 50ND, Vifen alpha 5ND, Videci 2.5ND, Vifast 5ND, Vifenva 20ND, ViBT 32000, 16000WP.
Phun khi sâu còn tuổi nhỏ.
bông vải
Sâu xanh
Ăn lá, đục vào nụ, hoa, quả làm rụng nụ, hoa.
Vicidi - M 50ND,Vinetox 18DD, Vinextox 95BHN, Vidifen 40EC, Visher 25ND, Bifentox 30ND, Vibasu 40 & 50ND, Virofos 20EC, Viaphate 75BHN, Vironone 2EC Vibaba 50ND, Vibamec 1.8EC, 3.6EC, Viphensa 50ND, Vifel 50ND, Vifen alpha 5ND, Videci 2.5ND, Vifast 5ND, Vifenva 20ND, ViBT 32000, 16000WP.
Phun khi sâu còn tuổi nhỏ.
bông vải
Sâu hồng
Ăn lá, đục vào nụ, hoa, quả làm rụng nụ, hoa.
Vicidi - M 50ND,Vinetox 18DD, Vinextox 95BHN, Vidifen 40EC, Visher 25ND, Bifentox 30ND, Vibasu 40 & 50ND, Virofos 20EC, Viaphate 75BHN, Vironone 2EC Vibaba 50ND, Vibamec 1.8EC, 3.6EC, Viphensa 50ND, Vifel 50ND, Vifen alpha 5ND, Videci 2.5ND, Vifast 5ND, Vifenva 20ND, ViBT 32000, 16000WP.
Phun khi sâu còn tuổi nhỏ.
bông vải
Sâu khoang
Ăn lá, đục vào nụ, hoa, quả làm rụng nụ, hoa.
Vicidi - M 50ND,Vinetox 18DD, Vinextox 95BHN, Vidifen 40EC, Visher 25ND, Bifentox 30ND, Vibasu 40 & 50ND, Virofos 20EC, Viaphate 75BHN, Vironone 2EC Vibaba 50ND, Vibamec 1.8EC, 3.6EC, Viphensa 50ND, Vifel 50ND, Vifen alpha 5ND, Videci 2.5ND, Vifast 5ND, Vifenva 20ND, ViBT 32000, 16000WP.
Phun khi sâu còn tuổi nhỏ.
bông vải
Trang 7 / 15
7
 
 
Trang Chủ | Sản Phẩm | Hổ Trợ Kỹ Thuật | Quan Hệ Cổ Đông | Tra Cứu | Video-Audio | Liên Hệ