CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM - Chuyên: Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Sản xuất và kinh doanh thuốc gia dụng ...
Sản Phẩm  Thứ Bảy, 22-10-2016
   Nội Dung Tìm:
Kết Quả: 24 sản phẩm
VIBAMEC 1.8EC & 3.6EC

Hoạt Chất: Abamectin

VIBAMEC là thuốc trừ sâu, nhện sinh học, có tác động tiếp xúc, vị độc và thấm sâu nhanh nên ít bị rửa trôi

VIBAMEC làm tê liệt cơ chế truyền xung động tế bào thần kinh làm sâu – nhện nhiễm thuốc ngừng ăn, bất động và chết sau đó 2- 4 ngày

Xem Chi Tiết >>

VICIDI – M 50ND

Hoạt Chất: Phenthoate + Etofenprox

VICIDI – M 50ND là hỗn hợp thuốc trừ sâu dạng nhũ dầu, có tác động tiếp xúc và vị độc, có phổ trừ sâu rộng đặc biệt với các lọai sâu đã kháng thuốc nhóm cúc tổng hợp. VICIDI – M 50ND phòng trừ hữu hiệu sâu xanh, sâu khoang, sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu phao, sâu keo, bọ nhảy, bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít, rệp các lọai, sâu vẽ bùa… trên lúa, đậu đỗ, bông vải, thuốc lá, cà phê, cây ăn trái.

Xem Chi Tiết >>

VICONDOR 50EC & 700 WP

Hoạt Chất: Imidacloprid

Tiếp xúc, vị độc và nội hấp mạnh.

Đặc trị nhóm chích hút như bọ trĩ, bọ phấn, rầy mềm, các loại rầy hại lúa; không trừ được nhện đỏ và tuyến trùng.

Xem Chi Tiết >>

VIDECI 2.5EC

Hoạt Chất: Deltamethrin

- Thuốc trừ sâu nhóm cúc tổng hợp có tác động tiếp xúc và vị độc.

- Phòng trừ sâu cuốn lá lúa, sâu keo, sâu xanh, sâu tơ, sâu đục quả đậu… rầy lúa, rầy mềm, rệp muội,rệp sáp, bọ phấn… trên lúa, rau đậu và cây ăn trái.

Xem Chi Tiết >>

VIDITHOATE 40ND

Hoạt Chất: Dimethoate

Phòng trừ hữu hiệu các loại sâu miệng nhai và chích hút quan trọng như: các loại rệp dính, rệp sáp, rầy mềm, bọ trĩ, bọ phấn và nhện đỏ trên cây ăn trái ( xoài, nho, chuối…); cây công nghiệp ( trà, cà phê, ca cao, mía,tuốc lá, bông vải); trên lúa, rau màu.

Xem Chi Tiết >>

 
 
Trang Chủ | Sản Phẩm | Hổ Trợ Kỹ Thuật | Quan Hệ Cổ Đông | Tra Cứu | Video-Audio | Liên Hệ