Sản Phẩm Vipesco

Thuốc Trừ Chuột

FOKEBA 20CP

FOKEBA 20CP

FOKEBA 20CP

FOKEBA 20CP

FOKEBA 20CP

FOKEBA 20CP

Hoạt chất: Zinc phosphide

Đặc điểm:
- Fobeka là thuốc diệt chuột nằm trong danh mục hạn chế sử dụng tại Việt Nam
- Fobeka rất độc (nhóm độc I) cho con người và gia súc, chưa có thuốc giải độc

Công dụng:
Thuốc diệt chuột

Cách dùng:
Trộn thuốc với mồi như: cám, bột gạo, bột bắp, cua nướng, cá chiên… với liều 1-2 g thuốc cho một phần mồi (1 gói thuốc 50g dùng cho 25 -50 phần mồi hoặc gói 2 g cho một phần mồi). Một phần mồi khoảng 40-50 g mồi.

Chú ý:
Thuốc rất độc, chưa có thuốc giải độc nên tuân thủ quy định an toàn (xem phần giải độc trên nhãn thuốc)

Qui cách:
Gói 35g x 320 gói / thùng

danh sách sản phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

http://www.vipesco.com.vn/
http://www.vipesco.com.vn/catalog/view/theme/